Bouwtechnische keuring Rotterdam wordt regelmatig door ons bouwkundig en professioneel uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een NHG hypotheek, echter ook om een opleveringskeuring uit te voeren.

Onze ervaren bouwkundige komt graag bij u langs om de woning te inspecteren zodat hij alles kan nagaan en in kaart brengen. Hierdoor loopt u geen risico bij de aankoop van een nieuw huis. Het is ook van belang om de controle uit te laten voeren bij bijvoorbeeld een verbouwing of oplevering van een nieuwbouwhuis.

Inspectie uitvoeren ten behoeve van een NHG :
Vanaf de fundering tot aan de nok toe wordt gecontroleerd. Er worden foto’s worden gemaakt en deze worden tezamen met alle overige bevindingen in een rapportage per email naar u verzonden binnen 2 werkdagen.

Bouwtechnische keuringen in Rotterdam:
Inspectie uitvoeren ten behoeve van de oplevering van een nieuwbouw huis.
Voordat er een proces verbaal wordt gemaakt kunt u ons inschakelen om te laten controleren of uw aannemer aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. Daarnaast contoleren wij of hij zijn werk, volgens het bouwbesluit en de NEN normen, goed heeft uitgevoerd.

Inspectie bij een verbouwing:
Wilt u graag advies inwinnen over bepaalde bouwkundige aspecten? Wilt u graag weten of de verbouwing naar de normen wordt gerealiseerd, dan kunt u bij ons een ervaren bouwkundige inschakelen om het werk te laten inspecteren en te controleren.

Op deze wijze krijgt u meer zekerheid over uw beslissing en kunt u rekenen op een goed bouwkundig advies.

Tevens kunt u voor al uw constructieve adviezen en overige vragen bij ons terecht.